Årsmöte 2022 April 19 kl 1700, Sandav 3, med Fika och Mingel.

KALLELSE till årsmöte 2022
Föreningen Kultur vid Ekoln välkomnar sina medlemmar till årsmöte.
Tisdagen den 19 april kl 17.00 vid Kultur vid Ekolns lokaler på Sandavägen 3 i Sunnersta.
Förhoppningen är att vi har fint väder och kan träffas utomhus i trädgården.

Vi kommer ha lite musik via musikanläggning så vi får dansa oss varma 😊
Enklare förtäring och varm dryck serveras vid årsmötet.
Om du vill ta upp en fråga ska du lämna en motion till årsmötet via mail till kulturvidekoln@gmail.com senast tisdag 12 april.

Vill du komma till årsmötet, maila rubrik Årsmöte och ditt namn i mailet till kulturvidekoln@gmail.com
Vi välkomnar alla som inte redan betalt att fortsätta sitt medlemskap även under 2022. Det går bra att betala in medlemsavgiften på 100 kr till bankgiro 5169-0071 eller swish 1234618633. Skriv som meddelande: Medlem+år+namn

Dagordning vid årsmötet
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd (antal röstberättigade deltagare)
5. Frågan om stadgeenlig kallelse skett
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan 2022
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, 2 ledamöter
16. Fastställande av årsavgiftens storlek för 2023
17. Ärenden som inkommit till årsmötet
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

Välkommen!

Styrelsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Spamfilter * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.